Ben Jaspers

  • 11.10.1936 - 05.04.2020

In liefde hebben wij je losgelaten


Foto's, Video en audio

AIs u foto's, videobestanden, audiobestanden, links of andere dingen hebt die u wilt delen of als u in contact wilt komen met de beheerder van deze gedachtenispagina, neem dan contact op met: