Algemene gebruiksvoorwaarden


A) Algemene gebruiksvoorwaarden voor het bestellen en de levering van bloemen

 

1 De dienst en de betrokken partijen

Dit is een gemeenschappelijke bloemenbesteldienst voor alle uitvaartondernemers in Nederland. Elke uitvaartondernemer kiest zelf met welke bloemist hij samenwerkt voor het ontwerp en de levering van de producten. Verder kan hij ook kiezen of de betaling rechtstreeks naar de bloemist of eerst via hem verloopt.
De e-bloemenwinkel oplossing wordt uitgebaat door Adstate AS in samenwerking met Stripe Payment Provider. Elke uitvaartondernemer vult zijn online winkel met de producten en de prijzen die hij in samenspraak met de door hem gekozen bloemist bepaald. De orderbevestiging toont duidelijk wie de bestelling ontvangt en welke partij deze zal aanleveren.

Elke persoon vanaf 18 jaar kan van deze dienst gebruik maken.

2 Product omschrijving

Alle producten worden handgemaakt door lokale bloemisten. De foto’s die bij het product worden weergegeven in de online winkel komen zoveel mogelijk overeen met de producten die worden aangeleverd.
Doordat niet elk type van bloem altijd beschikbaar is, kan het gebeuren dat sommige bloemen worden vervangen door een ander type met dezelfde waarde. Er wordt echter altijd zo gewerkt dat het geleverde product zo dicht mogelijk aanleunt bij het product dat op de foto wordt weergegeven.

Veel van de producten zijn beschikbaar in wel tot 3 verschillende afmetingen. Tenzij anders wordt aangegeven toont de foto het product in de normale afmeting. Kleine en grote boeketten verschillen in afmeting van het normale formaat, maar een groot boeket kan ook extra accessoires, zoals een extra toevoeging van groen, bevatten.

3 Prijzen

De prijzen die getoond worden in de winkel zijn inclusief BTW. Voor de producten waarvoor er meerdere formaten beschikbaar zijn wordt de prijs per formaat weergegeven in het bestelstadium waar het formaat kan geselecteerd worden. Er zijn verzendkosten van toepassing voor de levering van de producten, het bedrag hiervan zal afhangen van de plaats waar u het product wenst te laten bezorgen (bij de ceremonie of op een privé adres).

4 Levertijden en uiterste bestelmomenten

In samenspraak met de uitvaartondernemer worden de bloemen die besteld worden voor levering bij de ceremonie voor de ceremonie aangeleverd. Om te kunnen garanderen dat de bloemen tijdig geleverd kunnen worden moet de bestelling ten laatste op de laatste werkdag voor de ceremonie om 12u00 worden doorgegeven. Indien u ook linten met geprinte tekst wil toevoegen aan uw bestelling moet deze ten laatste 2 werkdagen voor de ceremonie om 12u00 worden doorgegeven. Bestellingen die na deze termijn worden doorgegeven zullen, indien mogelijk, nog uitgevoerd worden. Indien het niet meer mogelijk is om uw bestelling te leveren zal de bestelling niet doorgaan en zal het betaalde bedrag worden teruggestort.

Leveringen van bloemen bij private adressen zullen achtereenvolgend uitgevoerd worden. De leveringen zullen binnen de 1 tot 3 werkdagen na uw order bij de ontvanger aangeleverd worden. Indien het door een geval van overmacht (bvb. extreme weersomstandigheden) niet mogelijk is om de producten aan te leveren binnen deze tijdslimiet, zal de levering toch nog zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Moest de ontvanger niet thuis zijn op het moment van de levering, en als hij geen deurlevering noch een levering bij een buur heeft opgegeven, wordt de bestelling terug meegenomen naar de bloemenwinkel. Er wordt dan bij de ontvanger een boodschap achtergelaten zodat hij de bloemist kan contacteren voor levering op een ander moment of eventueel voor afhaling in de winkel zelf. De leveringen worden per koerier, per bus of per veerboot uitgevoerd.

5 Bestellen en de orderbevestiging

De bestelling is voltooid wanneer de betaling voldaan is. Er zal een orderbevestiging verstuurd worden naar uw e-mail adres met een samenvatting van uw order. Moest er een reden zijn waarom de bloemist niet in staat is om aan een van de bestelvoorwaarden (product, prijs, adres, levertermijn) te voldoen zal hij onmiddelijk contact opnemen met de koper. De koper is dan vrij om het order te annuleren en zijn aankoopprijs terug te vorderen.

Voor de producten waarvoor er meerdere formaten beschikbaar zijn wordt de prijs per formaat weergegeven in het bestelstadium waar het formaat kan geselecteerd worden. Er zijn verzendkosten van toepassing voor de levering van de producten, het bedrag hiervan zal afhangen van de plaats waar u het product wenst te laten bezorgen (bij de ceremonie of op een privé adres).

6 Betaling

De betaling wordt uitgevoerd met een kredietkaart of bankkaart als deel van de bestelling. Hiervoor is een geldige kaart vereist dat geautoriseerd is bij de bank voor betalingen op het internet. De betalingsoplossing wordt aangeboden door Stripe Payment Provider. Een professionele aanbieder van betalingsdiensten waardoor de veiligheid van uw betalingen een top prioriteit is. Het geld wordt direct bij de bestelling afgehouden en niet bij de levering van de goederen.

7 Klachten

Indien de kwaliteit van het product of van de levering niet aan de verwachtingen van de koper voldoet, dan moet hij de bloemist contacteren die het product geleverd heeft. De contactdetails van de bloemist staan op de orderbevestiging vermeld. Contactinformatie van de uitvaartondernemer staat steeds vermeld op de website waar u uw order heeft geplaatst. Een klacht moet zo snel mogelijk na levering ingediend worden en moet minstens volgende gegevens bevatten: orderreferentienummer, omschrijving van het gebrek en contactgegevens van de persoon die de klacht indient.

8 Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op diensten die nog niet zijn uitgevoerd. Indien u uw order wil annuleren moet dit dus gebeuren voordat de bloemist het werk heeft aangevat. Voor producten die bij de ceremonie geleverd moeten worden komt dit overeen met het uiterste bestelmoment voor de bestelling (1 werkdag voor levering om 12u00). Voor grote orders met een bestelbedrag groter dan € 1000 is het uiterste bestelmoment, net zoals voor orders met linten met geprinte tekst, twee werkdagen voor aanlevering om 12u00.

9 Persoonlijke gegevens

Alle klantengegevens worden vertrouwelijk behandeld. In het geval dat we iemand moeten contacteren vertrouwen we op de correctheid van de gegevens die ons worden opgegeven door de klant. Klantengegevens zullen niet aan 3de partijen doorgegeven worden tenzij de klant daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

10 Eigendom

Al de informatie en het materiaal in de online winkel, inclusief foto’s, zijn beschermd door de wet op de auteursrechten en mogen niet zonder toestemming gebruikt of gekopieerd worden door anderen.

 

B) Algemene gebruiksvoorwaarden gedachtenispagina

 

1 Toevoegingen aan het gastenboek

Dit is een gedachtenispagina voor familie en vrienden van de overledene die getroffen zijn door het verlies van een naaste. Gelieve dan ook respect te tonen voor de personen in rouw en rekening te houden met de volgende richtlijnen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de berichten die u plaatst.

Uw bericht is direct zichtbaar voor anderen tenzij de familie er nadrukkelijk voor gekozen heeft om de berichten eerst te moeten bevestigen voor publicatie.

Uw bericht moet ondertekend worden met uw naam.

Dit wordt niet toegestaan:

Berichten die als lasterlijk of als beledigend kunnen worden ervaren, reclame bevatten, niet stroken met de wet ter bescherming van de auteursrechten of op een andere manier de Nederlandse wet overtreden. Deze berichten worden zonder waarschuwing verwijderd.

Persoonlijke aanvallen, bedreigingen, laster, roddels en details die de betrokken personen in een slecht daglicht plaatsen.

Heiligschennis of elke andere uitspraak die als aanstotelijk kan beschouwd worden.

Publicatie, zonder toestemming, van materiaal waarop een auteursrecht rust.

Berichten met reclame of elke andere poging tot het verkopen van producten of diensten.

Het meermaals posten van het zelfde bericht (spammen) of het meermaals herhalen van dezelfde tekst (flooden).

Links naar pagina’s met inhoud die als lasterlijk, racistisch, bedreigend, obsceen of pornografisch kan ervaren worden. Verder ook links naar pagina’s met materiaal dat kan lijden tot vervolging of dat op een andere manier in strijd is met de Nederlandse wetgeving.

Berichten onder “laatste bericht” worden normaal gezien niet op voorrand nagekeken maar we doen ons uiterste best om deze toch op regelmatige basis te controleren. Wij, de beheerders van de pagina en onze partner Adstate AS behouden ons het recht voor om op elke moment ongepaste berichten aan te passen of te verwijderen. Bij terugkerende inbreuken heeft onze partner Adstate AS ook het recht om een gebruiker te blokeren.

2 Het opstellen van de gedachtenispagina:

§1 Wij werken onder de Nederlandse wet en accepteren geen inhoud die onder volgende categorieên kan vallen: lasterlijke of beledigende berichten, reclame, racistische berichten, bedreigingen, obscene berichten of berichten die tot vervolging kunnen leiden. Ook inhoud die op een andere manier in strijd is met de Nederlandse wet zal niet geaccepteerd worden.


§2 De directe familie van de overledene zal een verantwoordelijke aanduiden voor de persoonlijke gedachtenispagina’s. Deze verantwoordelijke is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die gepost wordt op de persoonlijke gedachtenispagina’s van de overledene. Hij zal er ook voor zorgen dat er een representatieve en respectvolle foto van de overledene wordt weergegeven op de gedachtenispagina. Verder kan hij ook berichten die onder “laatste groeten” gepost worden door bezoekers van de gedachtenispagina accepteren of verwijderen.

§3 Toestemming is vereist om iemand anders zijn intellectuele eigendom te gebruiken. Voorbeelden van intellectuele eigendom zijn: foto’s, teksten, films en muziek. Iedereen die een bericht achterlaat op de pagina is verantwoordelijk om na te gaan of het posten van de inhoud niet ingaat tegen de wetten op de intellectuele eigendom en de auteursrechten.

§4 Misbruik van onze gedachtenispagina’s voor commerciële doeleinden, zoals verborgen reclame, zal leiden tot het verwijderen van de gebruiker van het platform.

§5 We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaand bericht inhoud te verwijderen die niet overeenstemt met de regels.

§6 Onze gedachtenispagina’s mogen niet gebruikt worden voor persoonlijke communicatie of andere berichten naar gesloten groepen of andere gebruikers van de website.

 

C) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DONATIE

 

1 Service en betrokkenen

Dit is een gezamenlijke donatieservice voor uitvaartondernemers in Nederland. De donatie-afhandeling is een directe donatie aan het gekozen charitatieve instelling. Het is de familie of donateur die kiest aan wie het donatiebedrag wordt gegeven. Dit kan gaan om een of meerdere charitatieve instellingen. Alle donaties die op een bepaalde gedachtenispagina worden gegeven worden geregistreerd, zodat de gezinsbeheerder het totale bedrag kan zien als dit gewenst is. De individuele gever kan kiezen of deze anoniem wil zijn of niet, maar het bedrag wordt in het totale bedrag geteld. Iedereen ouder dan 18 jaar mag de service gebruiken.

2 Productbeschrijving

Het product is een online donatieservice met bijbehorende donatiecertificaat die verzonden kan worden naar de gezinsbeheerder en de donateur. De uitvaartondernemer heeft ook toegang tot de donatiecertificaten.

3 prijzen

De donateur selecteert de grootte van de donatiebedrag. Er zijn geen meerkosten voor de donateur dan wat als donatiebedrag gekozen is. Het is dit bedrag dat wordt afgetrokken van de debit/creditcard.

4 Levertijden en deadlines

Het donatiecertificaat wordt direct digitaal verzonden wanneer de betaling is bevestigd. Een donatie kan ook na de ceremonie worden gedaan, tenzij het gezin heeft besloten de donatieservice te sluiten. Er is geen vast omlijnde tijd wanneer een donatie kan worden gedaan.

5 Bestelling en orderbevestiging

De donatie is gedaan wanneer de betaling is voltooid. Een "dank u voor het donatie" -bevestiging wordt per e-mail naar de donateur verstuurd met een link naar het donatiecertificaat, tenzij deze als anoniem is gekozen.

6 Betaling

De betaling van de donatie wordt gedaan met een creditcard of bankpas. Hiervoor is een geldige kaart vereist die door de bank is goedgekeurd voor verhandeling op internet. De betalingsoplossing wordt beheerd door Stripe Payment Provider en zijn aflossingsbank. Deze professionele partij biedt de service een hoog niveau van betalingsveiligheid en zekerheid. Het donatiebedrag min de kosten hiervoor wordt rechtstreeks overgeschreven naar de rekening van de ontvanger. Betalings- en administratiekosten voor de Stripe Payment Provider en Adstate is 7,55% van het totaal bedrag.

7 Klachten

Indien iets mis is met de kwaliteit van de service of levering, moet de gebruiker rechtstreeks contact opnemen met Adstate AS. Contactgegevens hiervoor zijn te vinden op de website. Een klacht dient zo snel mogelijk na voorval te worden ingediend en bevat ten minste een beschrijving van het defect en contactgegevens van de indiener.

8 Beperkingen

Het recht op annulering is van toepassing op diensten die niet zijn uitgevoerd en is daarom niet relevant voor deze service. De service wordt uitgevoerd en is afgeleverd op het moment dat de betaling door de gever wordt bevestigd en de donatie en gegevens van de donateur zijn verstuurd naar de ontvangende instelling.

9 Persoonlijke gegevens

Alle klantinformatie wordt vertrouwelijk behandeld. We vertrouwen op correcte informatie over chatitatieve instellingen die in onze database zijn opgeslagen. De ontvangende organisaties hebben een wachtwoord-beveiligde inlog waarmee ze gegevens kunnen opvragen voor eigen gebruik. De uitvaartorganisatie en de gezinsbeheerder hebben toegang tot informatie die op de donatiecertificaat is vastgelegd door de donateur. Naast deze rechtstreeks betrokken partijen wordt de informatie niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de klant.

10 Eigendom

Alle materialen en informatie, inclusief afbeeldingen, in de online service worden beschermd door de auteursrechtwetgeving en mogen niet vrij worden gekopieerd of gebruikt door anderen.

11 Cookies

Wij gebruiken cookies, zoals de meeste andere websites, in overeenstemming met de Europese wetgeving. Een cookie bestaat uit gegevens die in uw browser zijn opgeslagen zodat de website u van pagina tot pagina kan herkennen. We kunnen de gegevens niet als individu terug vinden. We gebruiken analyses van Google Analytics en Hotjar.

We doen dit om een ​​betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe onze gebruikers de site gebruiken. Op basis hiervan kunnen we de site optimaal voor u als gebruiker ontwikkelen.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen. Dit kan betekenen dat sommige van de sites niet meer goed werken. Informatie hierover is te vinden in de "Help" -functie van uw browser.